ثبت نام دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی
*
نام و نام خانوادگی:

*
نام پدر:

*
کد ملی:

*
شماره همراه:

جنسیت:
مذکر
مونث

شغل:

*
عضویت بسیج:
بله
خیر

وضعیت خدمت:
دارای پایان خدمت
مشمول
معاف

شماره یا آیدی تلگرام:

مدرک تحصیلی:
محصل
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری

حوزه فعالیت:
کودکان
دانش آموزان
دانشجویان
اساتید
کارمندان
والدین
سایر

*
رزومه خود را به اختصار تشریح نمائید:آپلود رزومه:

آپلود عکس:

آپلود فیلم معرفی خود(حداکثر5دقیقه-ویژه برادران):