تصاویر/ اجساد مهاجمان به هلاکت‌رسیده در مجلس
در حال حاضر نیروهای امنیتی مجلس در حال پاکسازی و چک و خنثی سازی  ساختمان پارلمان هستند. مهاجمان مسلح صبح امروز اقدام به تیراندازی در مجلس کردند که این تیراندازی تا دقایق پیش نیز همچنان ادامه داشت.